espressogenerationen

Vad säger man till en generation som inte börjar spara förrän det är slut, och vad säger man till en generation där alla politiskt intresserade är alternativa. Vad säger man till en generation som uppskattar sömnen mer än livet, och vad säger man till en generation som konverserar med en burk.

Minnet

spillror av en spegel blottar en emfas
en rubrik som saknar psykisk patos
jag reflekterar ett skimmer av en trivial topas
när minnet avslöjar en provocerande hypnos

Nutiden är en detaljerad obduktion
av det förgångnas blodiga tragik
Minnet är en fragmentarisk produktion
sammansatt av känslornas förvirrade logik

Marcos

marcos

Jag har inte använt någon mall eller schablon

RSS 2.0