Ensamhet

Avtryckta av en blödig enslighet

förvirrade av en dimma av autonomi

Vi rusar mot en skenbar gränslöshet

-införlivade i ett plomberat etui


Avvisade utan produktiv pardon

som om vår dignitet vore frosseri

Förnuftet är en fragmentarisk produktion

- inramat av auktoritetens trolleri

RSS 2.0